تاریخچه فعالیت


شرکت خدمات بیمه برکت (وابسته به بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، پس از اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگی حقوقی شرکت بیمه میهن در سال 1392 به صورت سهامی خاص تاسیس و با شماره 436713 ثبت گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: عرضه خدمات بیمه اي با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری ، مصوبات شورایعالی بیمه ، قرارداد نمایندگی ، بخشنامه و دستورالعملهاي بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران و شركت بيمه طرف قرارداد.