بیمه درمان تکمیلی ویژه روستاییان

کلیه روستاییان محترم که دارای دفترچه خدمات درمانی سلامت روستاییان می باشند، می توانند نسبت به دریافت این بیمه نامه اقدام نمایند.
برخی از پوشش های این بیمه نامه به شرح زیر می باشد
1.پرداخت فرانشیز بستری در بیمارستان های دولتی، دانشگاهی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح
2.پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب به بیمارستان در صورت بستری بیمار
3.پرداخت هزینه های پاراکلینیکی در مراکز دولتی
4. پوشش فوت به علت حادثه و نقص عضو برای سرپرست خانواده
5.پوشش هزینه زایمان
لازم به ذکر است در راستای ارایه خدمات بهتر، این شرکت آمادگی دارد تا با عقد تفاهم نامه و قرارداد با کلیه مراجع ذی صلاح نسبت به معرفی و ارایه این بیمه نامه به صورت گروهی اقدام نماید.
برای بهره مندی از این خدمت می توانید به یکی از 3 روش زیر اقدام نمایید:
1.مراجعه به سامانه فروش آنلاین این سایت
2.تماس با نمایندگان این شرکت در استان ها
3.مراجعه به دفاتر نمایندگی این شرکت در استان ها.
*آدرس و تلفن نمایندگی های شرکت بیمه برکت در قسمت" مراکز ارایه خدمات " قابل مشاهده می باشد.