روش اول:

مراجعه به سایت گروه مشاوران مدیریت تدبیر (آدرس سایت: trmcg.com)، ثبت نام و اقدام لازم.

روش دوم:

متقاضیان محترم می توانند پس از تکمیل فایل رزومه زیر، نسبت به ارسال آن به آدرس : info[at]bimehbarekat[dot]ir (به جای [at] کاراکتر @ و به جای [dot] کاراکتر . قرار دهید) اقدام نمایند.
شایان ذکر است پس از بررسی اولیه ی رزومه های دریافتی، افراد واجد شرایط و دارای اولویت از طریق تماس تلفنی برای انجام مراحل استخدامی از قبیل آزمون/مصاحبه و ... دعوت می شوند. لذا از متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن خود دقت نموده و از پیگیری حضوری یا تلفنی خودداری فرمایند.

دانلود فرم درخواست همکاری