بیمه باربری

بیمه ‌حمل‌ و نقل‌ کالا بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به موجب‌ آن‌ بیمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بیـمه‌ای‌ که ‌از بـیمه‌ گذار دریافت‌ می کند متعهد می شود چنانچه‌ در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه‌ای‌ " مبداء حمل‌" به‌ نقطه دیگر "مقصد حمل‌ کالا"، در نتیجه‌ وقوع‌ خط‌رهای‌ موضوع‌ بیمه‌ ، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی در رابطه‌ با این‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود، زیان وارده‌ را جبران‌ نماید. انواع بیمه نامه
بیمه حمل و نقل وارداتی صادراتی داخلی
بیمه نامه وارداتی خط‌راتی‌ که‌ کالاهای‌ خریداری‌ شده ‌توسط‌ شرکتها و بازرگانان ‌ایرانی‌ از کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ را تهدید می‌ کند مورد پوشش‌ قرارمی‌ دهد که‌ این‌ پوشش ‌از کشور مبداء "کشوری‌ که‌ کالا از آن‌ خریداری‌ شده‌" تا مقصد "انباربیمه‌ گذار" میباشد. به عکس در بیمه نامه صادراتی مبدا بیمه نامه در داخل کشور و مقصد آن در خارج از کشور می باشد. لازم به ذکر است که بیمه نامه های وارداتی و صادراتی تابع شرایط استاندارد A و یا B و یا C و یا Total loss می باشد.