بیمه مسوولیت مدنی دهیاران در قبال روستاییان

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئوليت مدني دهیاران در قبال روستاييان و اشخاص ثالث ، بدين معني که چنانچه در نتيجه قصور ، اهمال ، اشتباه غير عمد دهیاران، خسارتي به افراد مذکور در محدوده جغرافيايي تحت نظارت دهياري وارد آيد و بيمه گذار قانونا" مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت دهیاران طبق رأي مراجع قضايي با رعايت عرف ، قوانين و مقررات بيمه مصوب سال1316، شرح وظايف قانوني امور دهياري ، بخشنامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با وظايف دهياري نسبت به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج دربيمه نامه اقدام خواهد نمود.
لازم به ذکر است در حال حاضر این شرکت با عقد تفاهم نامه با برخی از استان های کشور، نسبت به ارایه خدمات این بیمه نامه به صورت گسترده اقدام نموده است.
برای بهره مندی از این خدمت می توانید به یکی از 3 روش زیر اقدام نمایید:
1.مراجعه به سامانه فروش آنلاین این سایت
2.تماس با نمایندگان این شرکت در استان ها
3.مراجعه به دفاتر نمایندگی این شرکت در استان ها.
*آدرس و تلفن نمایندگی های شرکت بیمه برکت در قسمت" مراکز ارایه خدمات " قابل مشاهده می باشد.