مشاوره و پاسخگویی به سوالات

سوالات متداول

  1چگونه می توانم از شرکت خدمات بیمه برکت، بیمه نامه خریداری نمایم؟
  برای بهره مندی از خدمات این شرکت می توانید به یکی از 3 روش زیر اقدام نمایید:
  1.مراجعه به سامانه فروش آنلاین این سایت
  2.تماس با نمایندگان این شرکت در استان ها
  3.مراجعه به دفاتر نمایندگی این شرکت در استان ها.
  * آدرس و تلفن نمایندگی های شرکت بیمه برکت در قسمت "مراکز ارایه خدمات" قابل مشاهده می باشد.
  2شرایط بهره مندی از طرح برکت خانواده چیست؟
  - حداکثر سن خانم 40 سال
  - عدم داشتن فرزند
  - سکونت در روستا
  3چگونه می توانم خسارت های خود را به شما اعلام نمایم؟
  شما می توانید با مراجعه به بخش مراکز ارائه خدمات در بالای همین صفحه با نمایندگان شرکت در استان محل سکونت خود تماس گرفته و ضمن مشاوره، اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید.
  4بیمه مسوولیت دهیار در قبال روستاییان چه پوشش هایی دارد؟
  این بیمه نامه جبران هرگونه خسارت وارد شده به روستاییان را که بر اساس رای دادگاه، قصور دهیار در آن مشخص گردد تحت پوشش قرار می دهد. تعهدات این بیمه نامه شامل پوشش دیه فوت و نقص عضو، پوشش هزینه های پزشکی و پوشش خسارت های مالی می باشد.
  5بیمه درمان تکمیلی روستاییان چه پوشش هایی دارد؟
  1 - پوشش فرانشیز بستری در بیمارستان های دولتی، تامین اجتماعی، علوم پزشکی و نظامی
  2 - پوشش ایاب و ذهاب به بیمارستان
  3 - پوشش پاراکلینیکی مانند انواع اسکن، MRI، نوار قلب و ...
  4 - پوشش هزینه زایمان