بیمه آتش سوزی منازل مسکونی روستاییان

شرکت کارگزاری بیمه برکت با توجه به شناسایی ریسک هایی که می تواند برای جوامع روستایی ایجاد خطر نماید، پس از انجام کارشناسی های فنی ، اقدام به ارایه بیمه نامه آتش سوزی مختص منازل مسکونی روستاییان در طرح های متنوع با حق بیمه های بسیار نازل نموده است. بیمه ی کلیه منازل مسکونی روستاییان استان های خوزستان و لرستان، حمایت ساکنین آن ها در حادثه ناگوار سیل فروردین ماه سال 1398 و پرداخت خسارت ها نمونه ای از اقدام شرکت بیمه برکت در خصوص این موضوع و طرح بیمه ای می باشد. برای بهره مندی از این خدمت می توانید به یکی از 3 روش زیر اقدام نمایید:
1.مراجعه به سامانه فروش آنلاین این سایت
2.تماس با نمایندگان این شرکت در استان ها
3.مراجعه به دفاتر نمایندگی این شرکت در استان ها.
*آدرس و تلفن نمایندگی های شرکت بیمه برکت در قسمت" مراکز ارایه خدمات " قابل مشاهده می باشد.