بیمه مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

این بیمه نامه خسارت های فیزیکی، غیرقابل پیش بینی وناشی ازحادثه را درحین اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان های مسکونی، اداری، برج ها، کارخـانجات، سیلوها ، راه ها ، راه آهـن، فرودگاه، سدها، پروژه های آبیـاری و زهکشی، تونل ها، پل ها، لوله کشی فاضلاب، مخازن ... تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر نصب

این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی ناشی ازحادثه که درحین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودرو سازی، شیمیایی، فولاد، چوب وکاغذ، صنایع وابسته به کشاورزی، همچنین سیستم های مخابراتی، ... را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازه های تکمیل شده

این بیمه نامه خسارت های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمان ها، جاده ها ، کانال های آبیاری، تونل ها، سدها، موج شکن و اسکله ، خطوط لوله آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه شکست ماشین آلات

ماشین آلات و تاسیساتی که نصب شده و درحال بهره برداری می باشند تحت پوشش قرارمی گیرند.
بیمه عدم النفع ناشی ازشکست ماشین آلات
این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه دراثرخطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای درتولید کارخانه بوجودآید، زیان ناشی ازعدم تولیدکه شامل هزینه های جاری حقوق و دستمزد کارکنان درطول دوره تعطیلی و سود ازدست رفته می باشد را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از ...
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
این بیمه نامه تمامی خسارتهای وارد به ماشین آلات وتجهیزات پیمانکاری مانند: لودر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و ... را که به عنوان ابزارکار پیمانکاران می باشند جبران می نماید.
بیمه فساد کالا درانبار سردخانه ها
این بیمه نامه خسارت های وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل موادپروتئینی، میوه جات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیایی و دارویی را تحت پوشش قرار می دهد .
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیکی و شیمیایی بویلر و مخازن تحت فشار را که به بویلر و اموال بیمه گذار صدمه می زند و خسارت های جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه تجهیزات الکترونیکی
این بیمه نامه خطرات وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده درکارگاه های صنعتی، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، سیستم های هشداردهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های کنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده کامپیوتر و مانند آن ها را تحت ...
مسئولیت جامع مهندسین
با توجه به مقدمه مسئولیت ذکر شده شامل کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت حرفه ای مهندسین در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری بوده و چنانچه بطور عمد یا سهو در طول مراحل ذکر شده زیان مالی و جانی به کارفرما / پیمانکار/ اشخاص ثالث وارد آید مسئول جبران آن می باشند.
بیمه مسئولیت جامع حرفه ای مهندسین
موضـوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت جامع حرفه ای مهندسین به این معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا، غفـلت و یا اشتباه حرفه ای خسارت جانی/ مالی به کارفرما، پیمانکار و اشخاص ثالث وارد آید پس از احراز مسئولیت بیمه شده توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضایی، بیمه گر بر اساس مفاد این ...