چشم انداز

بیمه برکت بر آن است در افق چشم انداز با ارایه خدمات بیمه ای متمایز و متناسب با نیاز های مناطق کمتر توسعه یافته، الگوی برتر بیمه گری و اولین انتخاب محرومین جهت تامین آرامش و امنیت خاطرشان باشد.