بیمه بدنه

با خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل دارنده وسیله نقلیه می تواند خسارت احتمالی وارد به خودروی خود را در قبال خطرات ذیل جبران نماید.
1.حادثه
2.آتش سوزی
3.سرقت کلی وسیله نقلیه
علاوه بر خطرات ذکر شده در بالا که به اصطلاح به عنوان خطرات اصلی شناخته شده اند، برخی از خطرات دیگر در صورت تمایل بیمه گذار به خرید آن ها به شرح ذیل قابل ارایه می باشد:
1.سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو
2.شکست شیشه به تنهایی
3.بلایای طبیعی و ...
برای بهره مندی از این خدمت می توانید به یکی از 3 رو زیر اقدام نمایید:
1.مراجعه به سامانه روش آنلاین این سایت
2.تماس با نمایندگان این شرکت در استان ها
3.مراجعه به دفاتر نمایندگی این شرکت در استان ها.
*آدرس و تلفن نمایندگی های شرکت بیمه برکت در قسمت" مراکز ارایه خدمات " قابل مشاهده می باشد.