درمان رایگان زوج های نابارور روستایی
در راستای تحقق سیاست های کلی «جمعیّت» ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر تحکیم بنیان خانواده و پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری و تسهیل دسترسی همه افراد به خدمات درمان ناباروری در جهت افزایش نرخ رشد جمعیت و ارتقای سایر ابعاد سلامت مانند ابعاد اجتماعی، روانی و معنوی، «طرح برکت خانواده» با هدف شناسایی، ساماندهی و ارائه خدمات کامل مالی و حمایتی در امور تشخیصی و درمانی زوج های نابارور مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به منظور کمک به تحکیم بنیان خانواده های ساکن مناطق محروم از فروردین ماه 1394 در بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آغاز گردیده و با همکاری مراکز بهداشتی-درمانی دولتی و عمومی غیردولتی و متخصصین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار در حال انجام است.
در حال حاضر بیش از 6،506 زوج در مراکز درمانی طرف قرارداد تحت پوشش طرح قرار دارند و تاکنون بیش از800 کودک، حاصل اجرای طرح بوده است.
زوجهای نابارور روستایی می توانند با مراجعه به دفاتر استانی شرکت خدمات بیمه برکت و تشکیل پرونده درمان ناباروری از خدمات حمایتی درمان ناباوری «طرح برکت خانواده» استفاده نمایند.
پس از بررسی شرایط ورود به طرح وتشکیل پرونده، زوج ها به مراکز درمانی منتخب دانشگاهی یا مراکز منتخب تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی معرفی می گردند و از تسهیلات درمان ناباروری تا سقف معین برخوردار خواهند شد.